Pots deixar el formulari a El Local o be ens el pots enviar digitalitzat a la bustia de correu electrònic.
El pdf adjunt es editable.

Descarregat aquí el Formulari nou soci