En l’exercici 2019-2021, la Junta de l’associació Salvem Campins està composada pels següents membres:
President
Richard Lewis
Tresorer
Miquel Barnola
Secretari
Daniel Canosa
Vocals
Jordi Valls
Albert Casanovas
Joan Antoja
Rosa Barnola