En l’exercici 2021-2023, la Junta de l’associació Salvem Campins està composada pels següents membres:
President
Richard Lewis
Tresorer
Miquel Barnola
Secretari
Daniel Canosa
Vocals
Toti Valls
Adri Geladó
Joan Antoja