Resum de l’acte de constitució de l’Associació Salvem Campins

La idea de l’Associació va néixer ara fa cosa d’unes sis setmanes, concretament el dia 26 de maig, quan es va realitzar una inicial presa de contacte i intercanvi de reflexions entre veïns del poble. Des de llavors, s’han fet diverses sessions de treball i trobades amb l’Ajuntament per anar perfilant projectes i estudiant possibilitats.

Fins ara, la culminació d’aquest procés ha estat l’acte de constitució de l’Associació, que va tenir lloc al Casal de Cultura Antoni Tàpies el passat dissabte, 1 de juliol, a les 11 del matí, amb la presència de l’Alcalde del poble i nombrosos veïns del mateix. Amb l’ajut de mitjans visuals, dos dels membres fundadors de l’Associació, en Daniel Canosa i en Joan Danés, van fer una breu però molt consistent presentació de les característiques de l’Associació i dels seus objectius, és a dir, una associació sense ànim de lucre amb la qual tothom està convidat a participar, concebuda amb la finalitat de promoure activitats lúdico-socials, culturals, esportives i de naturalesa comercial per reactivar el poble en general i el seu centre en particular, ja que degut a esdeveniments recents s’ha quedat orfe d’un punt de trobada i de serveis. També es van explicar les activitats de l’Associació i els punts més importants dels Estatuts, còpies dels quals es van posar a disposició dels assistents. En aquest sentit, va quedar clar que l’Associació no pretén fer competència amb d’altres entitats ja existents, com ara l’Associació Cultural Els Forns, sinó tot el contrari, fer-ne de complement i/o aglutinar les activitats que les esmentades agrupacions ja duen a terme.

A continuació, i després d’una breu sessió de precs i preguntes, es va procedir a recollir les signatures d’aquelles persones que volien fer-se socis/sòcies de l’entitat. Un total d’unes 25 persones s’hi va apuntar. Després es van proposar candidats per als càrrecs de President (Richard Lewis Rees), Secretari (Daniel Canosa), Tresorer (Joan Danés) i Vocals (Marisa Pelaez, Ramon Antoja i Toti Valls), a més a més de convidar els assistents a presentar-se a aquests càrrecs. En Chema Navarro es va proposar com a vocal. Tots els vots recollits van ser favorables als esmentats candidats.

Finalment, i sense més temes a tractar, l’acte es va donar per acabat sobre les 12 del migdia.